Assessoria per a Associacions a Alacant

Els nostres advocats i assessors estan especialitzats en l’atenció i assessorament de persones jurídiques específiques com són les associacions i fundacions, amb o sense ànim de lucre. Aportem solucions òptimes adaptades a les necessitats de l’associació, garantint el compliment de la legalitat vigent i atenen als drets i obligacions de les associacions. 

Assessorament jurídic per a Associacions

Fiscalitat

Realitzem les gestions i tràmits davant l’agència tributària de la exempcion de determinats impostos, declaració de donatius, gestió de patrocinis i col·laboracions.

Comptabilitat

Gestionem la comptabilitat adaptada al Pla General Comptable específic per a associacions. Desenvolupem la comptabilitat analítica per al seguiment dels projectes realitzats i la seua viabilitat.

Laboral

Tramitem des de les contractacions, nòmines i assegurances socials fins a la gestió d’exempcions i bonificacions per a associacions. Atenem les característiques especifiques de l’entitat.

Utilitat pública

Assessorem l’entitat en el compliment dels requisits exigits per a gestionar la declaració d’utilitat pública, tramitació de la declaració d’utilitat pública i manteniment anual d’aquesta.

Assessoria especialitzada en associacions i fundacions

El nostre equip està especialitzat en l’assessorament jurídic associatiu d’entitats no lucratives. Tramitem i gestionem tot
el referent a la constitució i dissolució d’associacions, així
com els estatuts, plans d’actuació, memòries, actes,
certificats, poders o escriptures. En assessoria fiscal, laboral i comptable a alacant M. Carbonell t’assessorem en quant a les teues obligacions administratives i
burocràtiques.

Què Podemos Fer per la teua Empresa?

Tramitem les obligacions administratives de l'associació

Gestionem les obligacions comptables i fiscals davant l'agència tributària.

Assessorem i gestionem tot tipus de subvencions i ajudes públiques i privades.

Gestionem el patrimoni de l'associació o fundació.

Elaborem actes, certificats i memòries de reunions.

Tramitem i assessorem tot el relatiu a l'àmbit laboral.

Representem a l'associació davant els diferents organismes de l'administració.

Mediem davant tercers en pro al benefici de l'associació.

Assessorament per a ONGs

Les associacions i fundacions reflecteixen l’esperit generós i participatiu d’una societat.

En Assessoria Carbonell volem ajudar-te a complir les teues finalitats com a entitat a través del compliment de la legalitat, la resolució de possibles conflictes legals i la transparència i eficàcia en tots els tràmits que com a associació es tinga l’obligació de dur a terme davant les diferents administracions i socis.

Assessorament Laboral

Gestionem tot el procés laboral dels treballadors per compte d’altri i autònoms. Des de l’elaboració d’altes en seguretat social, contractes, acomiadaments o Eres. A més de la gestió de nòmines i assegurances socials mensualment.

Assessorament Fiscal

Elaborem i presentem tot tipus de models d’impostos davant els organismes pertinents. T’assessorem per a reduir al màxim la teua càrrega impositiva i garantim el compliment de tota la normativa fiscal i tributària.

Assessorament Comptable

T’assessorem i gestionem tots els tràmits relacionats amb l’administració i gestió diària comptable. Legalitzem els teus llibres comptables i dipòsit de comptes anuals. Garantim la qualitat i excel·lència en la teua comptabilitat.

Assessorament Mercantil

Especialitzat en la teua activitat, t’auxiliem en tots els conflictes que puguen sorgir en l’àmbit del Dret Mercantil.

Gestionem constitucions de socis, acords d’accionistes, estatuts socials, accions de responsabilitat social, etc.

Call Now Button