Assessoria Comptable a Alacant

Els nostres assessors comptables mantindran un rigorós control i atenció al detall de la comptabilitat de l’empresa amb la finalitat de subministrar la informació que es precise per a una correcta i eficaç presa de decisions.

Ens Ocupem de Tota la Comptabilitat de la teua Empresa

La gestió i assessoria comptable resulta imprescindible per a establir un bon sistema economicofinancer. Ens preocupem d’aportar una informació fidel que aporte informació de qualitat important per a la presa de decisions de l’empresa. Els nostres comptables analitzen tots els aspectes relatius a l’empresa i aportaran les solucions més eficaces i que reporten el màxim benefici. 

información de finanzas para empresas en alicante

 Informació Actualitzada de les Finances de la teua Empresa

El flux econòmic d’una empresa es troba en constant canvi. Els nostres assessors actualitzaran constantment aqueixos canvis, aportant la informació més detallada i rigorosa.

auditoría contable

Auditoria Comptable de la teua Empresa

Examinem i analitzem tots els moviments que l’empresa té reflectits en els seus moviments comptables i realitzem l’informe d’auditoria amb la finalitat d’aportar credibilitat i confiança, millorant la imatge de l’empresa.

gestión de tesorería en alicante

Gestió de Tresoreria

Gestionem els moviments diaris de les empreses, controlant constantment la seua liquiditat i el compliments dels compromisos de pagament. Apliquem tècniques que ens permeten optimitzar al màxim el resultat de l’empresa.

revisión y supervisión de la contabilidad en alicante

Supervisió de la Comptabilitat Elaborada pel Client

Ens sotmetem a constant avaluació i retroalimentació per a millorar dia a dia els serveis que oferim als nostres clients.

La qualitat i excel·lència dels nostres serveis és una compromís al que mai faltem.

asesores contable en alicante

Serveis de Revisió de la Comptabilitat a Empreses

Agilitzem els tràmits legals i burocràtics existents entre les empreses i els treballadors. En la nostra assessoria a Alacant centre Ens ocupem directament de resoldre dubtes, qüestions i conflictes sense que l’empresa haja d’intervenir.

¿Quines Funcions Realitzem com a Assessoria Comptable d’empreses?

legalización de las cuentas de empresas

Legalització de Llibres i Comptes

Realitzem tots els tràmits anuals referits a la legalització de llibres i comptes.

Relacions amb l'Agència Tributària

Representarem a l’empresa en totes les relacions amb a l’Agència Tributària.

Interpretación de Análisis Contables de pymes y autónomos

Interpretació d'Anàlisis Comptables

Interpretarem l’estat de la comptabilitat d’una manera òptima per a prendre les millors decisions.

guardamos información de documentos contables de grupos empresariales en alicante

Arxiu de Documents Comptables

Ens ocupem de l’arxiu i salvaguarda de tots els documents comptables i financers.

Redacción de Informes para la Toma de Decisiones

Redacció d'Informes per a la Presa de decisions

Realitzem tot tipus d’informes que aporte una imatge fidel i real a les circumstàncies actuals de l’empresa.

Controlamos tus Movimientos Bancarios

Controlem els teus Moviments Bancaris

Controlem el flux de tresoreria dia a dia, mantenint actualitzats els moviments bancaris i el flux de caixa.

Elaboración de Registros de Asientos

Elaboració de Registres de Seients

Elaborem les anotacions comptables que registren els moviments continus de l’empresa amb tercers.

Contabilidad Analítica para empresas, pymes y autónomos

Comptabilitat Analítica

A través de la comptabilitat per costos, duem a terme un estudi sobre quin és el cost de cada ben o servei de la teua empresa.

Dur a terme una Correcta Comptabilitat Determina Tenir una Bona Fiscalitat

¿T’ajudem?

La nostra prioritat és la constant actualització de l’estat de l’empresa. Depenent de les necessitats de l’empresa oferim l’assessorament més personalitzat, des de la gestió directa de la comptabilitat, fins a la definició de sistemes comptables i gestió analítica i financera que proporcione als nostres clients informació sobre l’estat actual de l’empresa. 

abogados tributarios en alicante

Assessorament Laboral

Gestionem tot el procés laboral dels treballadors per compte d’altri i autònoms. Des de l’elaboració d’altes en seguretat social, contractes, acomiadaments o Eres. A més de la gestió de nòmines i assegurances socials mensualment.

Assessorament Fiscal

Elaborem i presentem tot tipus de models d’impostos davant els organismes pertinents. T’assessorem per a reduir al màxim la teua càrrega impositiva i garantim el compliment de tota la normativa fiscal i tributària.

Assessorament Comptable

T’assessorem i gestionem tots els tràmits relacionats amb l’administració i gestió diària comptable. Legalitzem els teus llibres comptables i dipòsit de comptes anuals. Garantim la qualitat i excel·lència en la teua comptabilitat.

Assessorament Mercantil

Especialitzat en la teua activitat, t’auxiliem en tots els conflictes que puguen sorgir en l’àmbit del Dret Mercantil.

Gestionem constitucions de socis, acords d’accionistes, estatuts socials, accions de responsabilitat social, etc.

Call Now Button