Assessoria Laboral a Alacant

El nostre equip especialitzat en assessorament laboral i Graduats Socials et garantirà un tracte personalitzat i ajustat a les necessitats de la teua empresa i s’encarregarà de tota la gestió de la teua plantilla. Garantint l’assessorament permanent referent a contractacions, acomiadaments, subvencions, negociació col·lectiva i molt més.. 

Assessorament Laboral Integral per a Empreses

¿És un mal de cap la gestió amb els teus treballadors?, ¿Necessites assessors laborals que et guien en les relacions amb les Administracions Públiques depenents de la Jurisdicció Social? En Assessoria Carbonell ens posicionem en l’assessorament integral i defensa Jurídica de les empreses en matèria Jurídic-Laboral. 

 

Gestions amb l’Administració Pública

Realitzem totes les gestions referents a la contractació, altes, baixes, subvencions i negociacions davant les diferents Administracions.

Alta de Treballadors per a Empreses

Ens encarreguem dels primers passos de contractació dels treballadors de la teua empresa. Des de l’alta en Seguretat Social, fins a les comunicacions de contractes.

Gestió de Nòmines i Assegurances Socials

Gestionem i elaborem mes a mes totes les nòmines i assegurances socials de l’empresa. Especialitzats en diversos sectors, atendrem a les teues necessitats específiques.

Consultoria Jurídic Laboral

El nostre equip de professionals t’assessorarà en tot moment de les millors possibilitats de contractació, bonificacions i subvencions autonòmiques i estatals.

Intervenim entre Treballadors i Empresa

Agilitzem els tràmits legals i burocràtics existents entre les empreses i els treballadors. Ens ocupem directament de resoldre dubtes, qüestions i conflictes sense que l’empresa haja d’intervenir.

El nostre equip de professionals està especialitzat en la negociació col·lectiva i serem el teu suport a l’hora d’intervenir amb els treballadors de manera eficaç per a totes les parts implicades en el procés. 

¿Què Podem Fer per la teua Empresa?

Gestió de Parts per Incapacitat Temporal

Ens encarreguem de tots els tràmits d’incapacitat temporal o permanent.

Retencions als Treballadors

Presentem trimestralment el model 111 de les retencions dels treballadors.

Liquidació per Finalització de Contracte

T’assessorem i realitzem tots els tràmits.

Enviament de Nòmines a Treballadors

Ens ocuparem de l’enviament de les nòmines com a intermediari de l’empresa.

Càlcul d'Acomiadaments

T’assessorem sobre les millors possibilitats per a finalitzar una relació laboral i acomiadaments.

Emissió de Certificats de Renda

Emetem certificats als treballadors per a poder realitzar la Declaració de la Renda.

Gestió Bonificacions per a la Contractació

T’assessorem i gestionem tots els tràmits per a bonificar contractes.

Interpretació dels Convenis Col·lectius

Els nostres experts aplicaran la legalitat i conveni col·lectiu del teu séctor específic.

Assessorament Laboral per a Associacions

Les gestions i tràmits laborals en associacions i fundacions poden arribar a ser molt diferents, per açò els nostres professionals estan al dia de tots els detalls que concerneixen a l’assessorament laboral d’associacions i fundacions amb o sense ànim de lucre.

Des de les subvencions i bonificacions específiques per a associacions, fins a la realització de nòmines, altes, baixes i contractacions. En la nostra assessoria a Alacant centre t’informarem sobre tots els aspectes laborals de la teua empresa.

També podem ajudar-te en:

Assessorament Laboral

Gestionem tot el procés laboral dels treballadors per compte d’altri i autònoms. Des de l’elaboració d’altes en seguretat social, contractes, acomiadaments o Eres. A més de la gestió de nòmines i assegurances socials mensualment.

Assessorament Fiscal

Elaborem i presentem tot tipus de models d’impostos davant els organismes pertinents. T’assessorem per a reduir al màxim la teua càrrega impositiva i garantim el compliment de tota la normativa fiscal i tributària.

Assessorament Comptable

T’assessorem i gestionem tots els tràmits relacionats amb l’administració i gestió diària comptable. Legalitzem els teus llibres comptables i dipòsit de comptes anuals. Garantim la qualitat i excel·lència en la teua comptabilitat.

Assessorament Mercantil

Especialitzat en la teua activitat, t’auxiliem en tots els conflictes que puguen sorgir en l’àmbit del Dret Mercantil.

Gestionem constitucions de socis, acords d’accionistes, estatuts socials, accions de responsabilitat social, etc.

Call Now Button