Assessoria Jurídica Mercantil a Alacant

L’assessoria mercantil comença des del moment previ a la constitució d’una societat. El nostre equip jurídic t’ajudarà i assessorarà en l’àrea mercantil de la teua empresa. Des d’assessorament puntual, fins al manteniment legal i la gestió dels documents mercantils societaris. 

Els nostres Serveis

Revisem i realitzem contractes mercantils i assessorem dins de l’àmbit estatutari d’una societat. Així com , planifiquem i gestionem la redacció o modificació d’estatuts societaris. Et guiem en tots els passos necessaris per a l’engegada i continua evolució de l’empresa. 

Asistencia a Consejos de Administración en empresas

 Assistència a Consells d’Administració

T’assessorem i guiarem en totes les decisions que es plantegen en les reunions del consell d’administració de l’empresa,

Constitución de Sociedades en alicante

Constitució de Societats

Duem a terme tots els tràmits i gestions que des del moment previ a la constitució d’una societat es plantegen.

ayudamos Acuerdos entre Socios y Accionistas

Acords entre Socis i Accionistes

T’ajudem a prendre les millors decisions i a intervenir entre els socis i accionistes i guiar en els possibles conflictes que puguen sorgir.

Seguridad Jurídica en Transacciones en empresas de alicante

Seguretat Jurídica en Transaccions

Les teues transaccions es realitzaran d’una manera segura i ajustada a la llei amb l’assessorament dels nostres advocats especialitzats.

abogados especialistas en derecho mercantil

L’assessorament jurídic és imprescindible en dret mercantil

Una vegada constituïda l’empresa i quan ja està a ple funcionament el nostre treball, en assessoria a Alacant Carbonell, et donarem a conèixer tota la normativa referent a la societat i dur a terme totes les gestions i tràmits burocràtics que podran garantir la seguretat jurídica de l’empresa.  

L’assessorament jurídic-mercantil és clau per a evitar processos judicials costosos, sancions i demandes per desconeixement de la legalitat vigent a cada moment. 

¿Quines Funcions Realitzem com a Assessoria Mercantil?

Redacción de Contratos de Alquiler

Redacció de Contractes de Lloguer

Redactem els contractes de lloguer d’acord als criteris i necessitats de l’empresa o persona física.

Asesoramiento en Compraventa de Propiedades Inmobiliarias en alicante

Assessorament en Compravenda de Propietats Immobiliàries

Compres i vendes d’acord a la legalitat i garantint la teua seguretat jurídica.

Cambios de titularidad de Vehículos en la provincia de alicante

Canvis de titularitat de Vehicles

Ens ocupem de totes les gestions i tràmits burocràtics. Garantim un procés àgil i eficaç.

Nombramiento y Renovación de Cargo

Nomenament i Renovació de Càrrec

Intervenim per a garantir la gestió eficaç dels nomenaments i renovacions de socis i administradors.

Cambios de Domicilio y Denominación Social de empresas en alicante

Canvis de Domicili i Denominació Social

Ens ocupem de tràmits admnistratius i rutinaris com a modificacions socials.

Adaptación al Reglamento General de Protección de Datos

Adaptació al Reglament General de Protecció de Dades

Adaptem la teua empresa a la legalitat vigent quant a protecció de dades.

Asesoramiento Jurídico en Negociaciones

Assessorament Jurídic en Negociacions

T’ajudem a prendre les millors decisions en pro al teu màxim benefici.

Supervisión de la Compañía de seguros

Supervisió de la Companyia Asseguradora

T’assessorem sobre les teues cobertures d’assegurances i prestacions oferides.

Advocats especialistes en dret mercantil, t’ajudem?

Coneixem la realitat empresarial i els problemes i conflictes mercantils als quals dia a dia s’enfronten les societats. La nostra experiència i coneixements en diferents àmbits mercantils ens avalen com a professionals altament qualificats per a la defensa dels interessos mercantils de la societat i la gestió rutinària dels tràmits mercantils, pactes de socis, tramitació d’estatuts socials i molt més. 

abogados mercantilistas

Adaptem a la Legislació Vigent els Acords Verbals

Els acords verbals, encara que tenen validesa en l’ordenament jurídic espanyol, poden arribar a ser perillosos per a les empreses, administradors i socis. Els nostres advocats t’assessoraran i guiaran en la presa de decisions i acords a través dels acords verbals i els adaptaran a la legalitat vigent en el moment de l’acord. 

Assessorament Laboral

Gestionem tot el procés laboral dels treballadors per compte d’altri i autònoms. Des de l’elaboració d’altes en seguretat social, contractes, acomiadaments o Eres. A més de la gestió de nòmines i assegurances socials mensualment.

Assessorament Fiscal

Elaborem i presentem tot tipus de models d’impostos davant els organismes pertinents. T’assessorem per a reduir al màxim la teua càrrega impositiva i garantim el compliment de tota la normativa fiscal i tributària.

Assessorament Comptable

T’assessorem i gestionem tots els tràmits relacionats amb l’administració i gestió diària comptable. Legalitzem els teus llibres comptables i dipòsit de comptes anuals. Garantim la qualitat i excel·lència en la teua comptabilitat.

Assessorament Mercantil

Especialitzat en la teua activitat, t’auxiliem en tots els conflictes que puguen sorgir en l’àmbit del Dret Mercantil.

Gestionem constitucions de socis, acords d’accionistes, estatuts socials, accions de responsabilitat social, etc.

Call Now Button