¿Teniu un habitatge al casc antic de Xixona?

Dons este post t’interessa, i molt. I es que l’Ajuntament de Xixona ha posat en marxa unes ajudes per la rehabilitació del casc antic de la localitat. Vos faig un resum sobre elles:

AJUDES ECONÒMIQUES.  Com a propietari d’un habitatge podràs rebre una ajuda econòmica que pot suposar des d’un 50% fins a un 95% del cost de la rehabilitació. En funció de les obres que s’escometen en l’edifici i del nivell d’ingressos dels propietaris, pots rebre des de 9.500€ fins a 31.750€.

AJUDES A LA GESTIÓ L’Ajuntament de Xixona, a més, ofereix la possibilitat de assessorar-te durant tot el procés, tant en l’elaboració de la documentació, sol·licitud i recepció de l’ajuda, com en la gestió de l’obra de rehabilitació.

¿Quins son els requisits per rebre estes ajudes?

 • Ser propietari d’un habitatge situat en el casc antic (zona A).
 • Els habitatges a rehabilitar han de ser residència habitual de propietaris o inquilins, o en cas de que no vives en ella a causa del mal estat de l’habitatge, suposarà una excepció, amb el compromís per escrit que aquest habitatge vaja a constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris en el termini màxim de sis mesos des del final de les obres.
 • En cas d’edificis d’habitatge col·lectiu, el 50% dels habitatges que integren l’edifici hauran de ser el domicili habitual de propietaris o arrendataris.
 • L’edifici ha d’haver-se construït abans de 1996; excepte si resideix alguna persona amb una discapacitat major del 33%, en tal cas no hi ha restricció.

¿Que s’ha de fer?

Tenim dos opcions de sol·licitar l’Ajuda:

1.- MITJANÇANT LA DECLARACIÓ DE L’ÀREA DE REGENERACIÓ I REHABILITACIÓ URBANA (ARRUR). Esta opció es l’Ajuntament qui realitzarà la gestió de l’Ajuda, seguint una sèrie de passos, que pots consultar a l’enllaç que apareix a l’apartat d’enllaços importants.

2.- MITJANÇANT LES AJUDES DIRECTES DE REHABILITACIÓ DEL PLA ESTATAL D’HABITATGE.Esta opció tu eres l’encarregat de la sol·licitud, i has de complir amb els passos següents:

 • Redactar i registrar el IEE.CV de l’edifici per un tècnic competent (fins a novembre de 2019).
 • Redacció del projecte de rehabilitació o si escau memòria tècnica justificativa (2019-2020), per a la sol·licitud de les ajudes a la Generalitat i posteriorment per a la tramitació de l’obra.
 • Sol·licitud de les ajudes a la Generalitat (Març 2020). La sol·licitud serà telemàtica i haurà d’incloure tota la documentació que exigeix la convocatòria. L’Oficina de Regeneració del Casc Històric oferirà assistència tècnica a totes les persones interessades a presentar la sol·licitud.
 • Concessió de les ajudes per règim competitiu (Setembre 2020, és a dir transcorreguts 6 mesos després del tancament de la convocatòria).
 • Tramitació municipal de la llicència d’obra (una vegada presentat el projecte de rehabilitació).
 • Execució de les obres.
 • Recepció de l’obra i abonament de la subvenció (2021-2022). Una vegada finalitzada l’obra, la propietat haurà de sol·licitar, en un termini màxim d’un mes, l’abonament de la subvenció mitjançant el formulari normalitzat «Sol·licitud de Qualificació Definitiva i abonament de les ajudes».

Sabem que es un tema complex a l’hora d’entendre però pot ser molt beneficiós per tots aquells que teniu propietats al nucli antic de Xixona. `

No vos quedeu en cap dubte, contacteu-nos, i ho resoldre’m.

 

ENLLAÇOS IMPORTANTS

https://regeneracascoxixona.com/rehabilita-tu-vivienda/

 

Call Now Button